** เนื่องจากตรวจพบปัญหาในการให้บริการของระบบ One Stop Service Online (OSS)

ทางสำนักวิทยบริการจึงได้ทำการปิดระบบชั่วคราว เพื่อตรวจสอบและแก้ไข

หากท่านต้องการใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง Facebook ( https://www.facebook.com/librarymsu )

ทางสำนักวิทยบริการ ต้องขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ/ครับ


 Copyright 2022. All Rights Reserved.